Air Times
TimeDay
4:30 PM ETSunday, Aug. 20
1:45 PM ETMonday, Aug. 21