Air Times
TimeDay
3:45 PM ETSunday, Aug. 10
12:15 PM ETMonday, Aug. 11
2:00 PM ETTuesday, Aug. 19
11:30 AM ETWednesday, Aug. 27
7:00 AM ETThursday, Aug. 28