Air Times
TimeDay
9:15 PM ETSunday, Aug. 20
6:30 PM ETMonday, Aug. 21