Air Times
TimeDay
8:00 PM ETSunday, Aug. 27
4:00 PM ETMonday, Aug. 28